Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaz działek budowlanych Czernica ( za przedszkolem)Powrót

Czernica, dnia 26 lipca 2004r.
L.dz.0621/26/2004

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własno¶ci nieruchomo¶ci gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomo¶ci S±d Rejonowy w Oławie V Wydział Ksi±g Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej
Przedmiotem sprzedaży s±:
1/ działka nr 211/10 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł netto
2/ działka nr 211/11 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł netto
3/ działka nr 211/12 o pow. 750 m2 - cena wywoławcza –27 510 zł netto
4/ działka nr 211/13 o pow. 753 m2 – cena wywoławcza – 27 620 zł netto
5/ działka nr 211/15 o pow. 809 m2 - cena wywoławcza – 29 670 zł netto
6/ działka nr 211/16 o pow. 800 m2 – cena wywoławcza – 29 340 zł netto
7/ działka nr 211/17 o pow. 814 m2 - cena wywoławcza – 29 855 zł netto
8/ działka nr 211/18 o pow. 829 m2 – cena wywoławcza – 30 405 zł netto
9/ działka nr 211/19 o pow. 841 m2 - cena wywoławcza – 30 850 zł netto

Zgodnie z wydan± przez Wójta Gminy Czernica decyzj± o warunkach zabudowy Nr 39/04
z dnia 01.04.2004r. działki przeznaczone s± pod zabudowę mieszkaniow± jednorodzinn±.
Nieruchomo¶ci położone za terenem przedszkola w Czernicy. Dojazd do działek drog± gruntow±.
Obecnie trwaj± prace nad uzbrojeniem działek w sieć wodoci±gow± i kanalizacyjn± , któr± to inwestycję Gmina Czernica wykona na koszt własny w terminie do 30 sierpnia 2004r.

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2004r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mog± brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby bior±ce udział w przetargu znaj± stan prawny i granice nieruchomo¶ci będ±cej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każd± działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić do dnia 5 sierpnia 2004r. na konto Urzędu Gminy
w Czernicy : BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomo¶ci , za¶ w przypadku odst±pienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne post±pienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostan± doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysoko¶ci 680 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobi¶cie / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2004-07-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl