Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
B2-20-0126 Remont budynku Szkoły Podstawowej w CzernicyPowrót

Zakres robót do wykonania:
- przebudowa klatki schodowej
- remont podłóg
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 31 sierpnia 2004r.
2.SIWZ / koszt 10.00 zł netto/można odebrać w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / w godz. 9.00-14.00
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami - Jadwiga Michalak / pokój nr 28 / tel. 318-01-77 wew. 26
4. Miejsce i termin składania ofert: Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 27.07.2004r. do godz. 10.00
5. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 27.07.2004r. dodz. 10.00
6. Kryteria oceny ofert - cena 100%
7. Termin zwi±zania oferta wynosi 30 dni.

Data publikacji: 2004-07-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl