Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W MIEJSCOWO¦CI KAMIONKA MAŁA Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


GMINA LASKOWA, 34-602 LASKOWA, -- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W MIEJSCOWO¦CI KAMIONKA MAŁA . (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Kamionka Mała .

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
remont dachu

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30 wrze¶nia 2004r.

Termin realizacji (pozadany): 30 wrze¶nia 2004r.

Wadium: 0,00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- --
- poczta elektroniczna: --
- faksem: --
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10 , w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat) .

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-07-27 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-07-27 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-07-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 40.492,89 zł
Cena najdrozszej: 57.194,06 zł


Wygrywajacy: FP NOWATOR - Andrzej J±kała
Regon: 490361215

34-745 Spytkowice 722a

Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 2692401
Fax: 018 2692401

Adres e-mail:
Cena oferty: 40.492,89 w tym VAT 7.302,00


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl