Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89, 236/88 w ZaborzuPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89 o pow. 17500 m2 oraz nr 236/88 o pow. 1900 m2 , położonej w Zaborzu przy ulicy Jezioro oraz drodze krajowej nr 44 ( relacji Tychy – Oświęcim – Zator ), wpisanej w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim. Zjazd do nieruchomości z ulicy Jezioro.

Cena wywoławcza 568.420,00 zł

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości wyznaczono tereny działalności gospodarczej z przeznaczeniem podstawowym: budowa obiektów kubaturowych związanych z funkcjami handlowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2004r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 26.07.2004r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku:
89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

W ramach umowy sprzedaży nabywca dodatkowo zobowiązuje się do wykonania określonych umową zadań i przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tego tytułu, a w razie potrzeby zadania, o których mowa mogą zostać określone odrębną umową.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. w pok.13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-07-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 10/2003 z dnia 04.04.2003r.

1. Sroka Alicja - przewodniczący
2. Grzebinoga Agata - z-ca przewodniczącego
3. Kolasa Grażyna - członek
4. Jasiewicz Joanna - członek
5. Urbanek Dariusz - członek

Informuje że przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28.04.2004r. oraz II przetarg ogłoszony na dzień 29.07.2004r. na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 236/89 o pow. 17500 m2 oraz nr 236/88 o pow. 1900 m2 , położonej w Zaborzu przy ulicy Jezioro oraz drodze krajowej nr 44 ( relacji Tychy – Oświęcim – Zator ), wpisanej w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim. Zjazd do nieruchomości z ulicy Jezioro. - NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU z uwagi na brak oferentów

Przewodniczący Komisji
/-/ Alicja Sroka


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl