Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika dla pieszych w ci±gu drogi wojewódzkiej Nr 969 w Kro¶cienku n.DPowrót

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o warto¶ci szacunkowej powyżej 60 tys.Euro
Zadanie Nr I - budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ci±gu drogi wojewódzkiej Nr 969 w km 27+385 do 29+085
Zadanie Nr II -budowa o¶wietlenia ulicznego w ci±gu chodnika j.w.
SIWZ -cena 30 zł dostępna u zamawiaj±cego
Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Zastępca Wójta Janusz Piwoni tel/fax 018 2623077 wew.26
Wadium w postepowaniu 24.000zł, kryterium oceny ofert cena 100%,termin realizacji zamówienia I etap do 25-11-2004r , II etap do dnia 25-06-2005r. Termin składania ofert do 12-08-2004 do godz.9.00 w sekretariacie zamawiaj±cego. Otwarcie ofert dnia 12-08-2004r o godz.10,00 w pok. nr 2 w siedzibie zamawiaj±cego.Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych oraz ofert wariantowych


Data publikacji: 2004-06-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl