Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005Powrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005 na terenie Gminy Kro¶cienko n.D.Zakres dowozu obejmuje TRASA Nr I -dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w K-ku n.D
TRASA Nr II - dowóz dzieci do Sz.Podstawowej w Kro¶nicy.Dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych na poszczególne trasy.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.Termin składania ofert 07-07-2004 do godz.9,00 w sekretariacie UG.Termin otwarcia ofert 07-07-2004 godz.9,15 w siedzibie UG pok.Nr 2.Termin realizacji zamówienia 01-09-2004 do 30-06-2005.Kryterium oceny ofert- cena 100%.Informacji udziela Z-ca Wójta Janusz Piwoni tel/fax 018 2623077 wew.26 pok.nr 12 w godz.8,00-15,00.

Data publikacji: 2004-06-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl