Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaż działki nr 428/4 o pow. 200m2 w obrebie Chrząstawa Mała/ przetarg ograniczony /Powrót

Czernica, dnia 21 czerwca 2004r.
L.dz.0621/25/04

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 428/4 o pow. 200 m2 w obrębie
Chrząstawa Mała

Dla nieruchomości tej nie jest prowadzona księga wieczysta.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1/ działka nr 428/4 o pow. 200 m2 - cena wywoławcza - 1 676 zł netto

Zgodnie z wydana w dniu 31 marca 2004r opinia urbanistyczną działka w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy czernica leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Powstała ona po zlikwidowanej drodze wewnętrznej.

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2004r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 14 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy przetarg jest ograniczony , gdyż warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
W przetargu może brać udział tylko właściciel działek sąsiednich - nr 428/3, 428/5 w obrębie Chrząstawa Mała.
Osoba biorąca udział w przetargu zna stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ograniczonego.

Wadium do przetargu wynosi: 300 zł / słownie: trzysta złotych /
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 2 lipca 2004r.
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone
w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 20 zł / słownie: dwadzieścia złotych /
Do ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej zostaną doliczone:
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 1155 zł / słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt
pięć złotych /
- podatek VAT / 22% /

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Data publikacji: 2004-06-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl