Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzezince, ul. LeśnaPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzezince przy ulicy Leśnej wpisanych w KW 29 841 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :

1. nr 802/1 o pow. 812 m2 , cena wywoławcza: 9.900,- zł
2. nr 802/2 o pow. 809 m2 , cena wywoławcza: 9.900,- zł
3. nr 802/3 o pow. 817 m2 , cena wywoławcza: 10.000,- zł
4. nr 802/4 o pow. 808 m2 , cena wywoławcza: 9.900,- zł
5. nr 802/5 o pow. 766 m2 , cena wywoławcza: 9.300,- zł
6. nr 802/7 o pow. 698 m2 , cena wywoławcza: 8.500,- zł
7. nr 802/8 o pow. 753 m2 , cena wywoławcza: 9.200,- zł
8. nr 802/9 o pow. 744 m2 , cena wywoławcza: 9.100,- zł

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2004 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej dla wybranej działki ( z określeniem nr działki na dowodzie wpłaty ) w terminie do dnia 30.06.2004roku:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku:
89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35. w pok.13 można zapoznać się z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla przedmiotowej nieruchomości.

WÓJT GMINY
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2004-06-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl