Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaz działek budowlanych we wsi CzernicaPowrót

Czernica, dnia 8 czerwca 2004r.
L.dz.0621/17/2004

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej
Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 211/9 o pow. 1122 m2 - cena wywoławcza – 40 000 zł + VAT
2/ działka nr 211/10 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł + VAT
3/ działka nr 211/11 o pow. 750 m2 – cena wywoławcza – 27 510 zł + VAT
4/ działka nr 211/12 o pow. 750 m2 - cena wywoławcza –27 510 zł + VAT
5/ działka nr 211/13 o pow. 753 m2 – cena wywoławcza – 27 620 zł + VAT
6/ działka nr 211/15 o pow. 809 m2 - cena wywoławcza – 29 670 zł + VAT
7/ działka nr 211/16 o pow. 800 m2 – cena wywoławcza – 29 340 zł + VAT
8/ działka nr 211/17 o pow. 814 m2 - cena wywoławcza – 29 855 zł + VAT
9/ działka nr 211/18 o pow. 829 m2 – cena wywoławcza – 30 405 zł + VAT
10/ działka nr 211/19 o pow. 841 m2 - cena wywoławcza – 30 850 zł + VAT
11/ działka nr 211/20 o pow. 882 m2 – cena wywoławcza – 32 350 zł + VAT

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 39/04
z dnia 01.04.2004r. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości położone za terenem przedszkola w Czernicy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem działek w sieć wodociągową i kanalizacyjną , którą to inwestycję Gmina Czernica wykona na koszt własny w terminie do 30 sierpnia 2004r.

Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2004r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej i winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić do dnia 18 czerwca 2004r. na konto Urzędu Gminy w Czernicy : BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości 680 zł / słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych /
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2004-06-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl