Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie projektu technicznego chodnika Powrót


Przedmiot przetargu: opracowanie projektu technicznego chodnika
wraz z kanalizacj± deszczow± przy ulicy Jedlińskiej w BojszowachData ogłoszenia przetargu: 2002-09-11Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz,
sprzedaz, udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-10-03Termin otwarcia ofert:
2002-10-03Cena wywoławcza:Wadium: -Uwagi: Zamówienie obejmuje opracowanie projektu technicznego chodnika
wraz z kanalizacj± deszczow± przy ulicy Jedlińskiej w Bojszowach od ulicy
Go¶cinnej do końca zabudowy ulicy Jedlińskiej.Projekt obejmuje:

o budowo chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzysz±cymi
wzdłuż ulicy Jedlińskiej w Bojszowach.

Przewidywany termin opracowania projektu technicznego - 31.12.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiaj±cego
w Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8.


Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego do dnia 03.10.2002r.
do godz. 13.00.

Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane. Otwarcie
ofert nast±pi w dniu 03.10.2002r. w siedzibie zamawiaj±cego o godz. 13.30.
W przetargu mog± uczestniczyć oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie zgodnie
z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


Informacje i kontakt: p. Anna Klimza, kier. Ref. Gospodarki Komunalnej,
tel. (032) 21-89-366 w godz. 8.00 - 12.00.

  


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl