Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup 800 ton klińca i 800 ton tłucznia dla potrzeb gminy CzernicaPowrót

Czernica, dnia 24 maja 2004r.

L.dz. 341/P-04/2004
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony na

Zakup 800 ton klińca i 800 ton tłucznia dla potrzeb Gminy Czernica.


1. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
2. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 czerwca 2004r.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 8.06.2004r.
godz. 10.00
5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ, któr± można nabyć
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - nieodpłatnie
6. Kryteria oceny oferty – cena 100 %
7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 08.06.2004r. o godz. 10.10
8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
- sprawy merytoryczne – Lech Gocoł / pokój nr 22 / tel. 318-01-77 wew.22
- sprawy proceduralne – Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel.318-01-77 wew. 26
w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 8.00 – 14.00 /
9. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.
Data publikacji: 2004-05-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl