Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dl wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna - Gmina LyskiPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (32) 4300051, fax. (32) 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dl wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna - Gmina Lyski. (PKWiU: 45.33)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dl wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna - Gmina Lyski

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.33

Termin realizacji (wymagany): 30.12.2004

Termin realizacji (pozadany): 30.12.2004

Wadium: 5.000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 10
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 0,00

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Kornelia Siodmok, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: (32) 4300051, lok.: 10, w godz.: 8:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-06-03 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-06-03 o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala ¦lubów.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i spełniaj±cy warunki SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-05-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl