Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie aktualizacji projektu chodnikaPowrót


Przedmiot przetargu:
wykonanie aktualizacji projektu chodnika wraz z kanalizacj± deszczow±
ul. Żubrów w MiędzyrzeczuData ogłoszenia przetargu: 2002.09.13Adres przedmiotu przetargu: gmina BojszowyZakres przetargu: budowa, dostawa, dzierzawa, wynajem, ect. Montaz, sprzedaz,
udzial w spolkach, uslugi, zakup, zatrudnienieRodzaj przetargu: dwustopniowy, licytacja, nieograniczony pisemny,
nieograniczony ustny, nieograniczony z zachowaniem konkurencji, ograniczony
pisemny, ograniczony ustny, zamowienie z wolnej reki, zaproszenie do rokowan,
zapytanie o cene.Termin skadania ofert: 2002-09-27Termin otwarcia ofert: 2002-09-27Cena wywolawcza:Wadium: -Uwagi: Zamówienie obejmuje wykonanie aktualizacji projektu, który
udostępni do wgl±du Urz±d Gminy Bojszowy.

Oferent, który zostanie wybrany w wyniku przetargu otrzyma zaktualizowan±
mapę zasadnicz±.Projekt obejmuje:

o budowę chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzysz±cymi
wzdłuż ulicy Żubrów w Międzyrzeczu od OSP do ulicy Gromadzkiej.Przewidywany termin aktualizacji projektu - 31.12.2002r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiaj±cego
w Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8.


Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego
do dnia 27.09.2002r. do godz. 13.00. Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w
terminie nie będ± rozpatrywane. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 27.09.2002r.
w siedzibie zamawiaj±cego o godz. 13.30. W przetargu mog± uczestniczyć
oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o
zamówieniach publicznych.Informacje i kontakt: Anna Klimza - Kier. Ref. Gospodarki Komunalnej,


tel. (032) 21-89-366 w godz. 8.00 - 12.00. 


 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl