Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja sali gimnastycznej CzernicaPowrót

Czernica, dnia 6 maja 2004r.

L.dz. 341/P-01/2004
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

Wykonanie robót budowlano-montażowych zwi±zanych z modernizacj± sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy przy ulicy Brata Alberta 9
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. nr 36614/2004


1. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
2. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty czę¶ciowej.
3. Kryteria oceny oferty – cena 100 %
4. Wymagany termin realizacji: do 23 sierpnia 2004r.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 29.06.2004r.
godz. 10.00
6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ, któr± można nabyć
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - nieodpłatnie
7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 29.06.2004r . o godz. 10.00
8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
- sprawy merytoryczne – Piotr Golus / pokój nr 24 w Urzędzie Gminy Czernica/
- sprawy proceduralne – Jadwiga Michalak / pokój nr 28 w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-77 /Data publikacji: 2004-05-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl