Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont nawierzchni dróg asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko n.DPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 , woj. małopolskie, pow. nowotarski, tel. 018 2623077, fax. 018 2623077, www.kroscienko.iap.pl, e-mail: gmina@kroscienko.nowy.targ.pl, REGON: 001002410, oglasza przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni dróg asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko n.D. (PKWiU: 45.26.6)

Miejsce realizacji: Gmina Krościenko n.D
Sołectwa:Krościenko Centrum, Krościenko Zawodzie,Grywałd, Grywałd Dz.Kąty,Hałuszowa, Biały Potok-Tylka.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
1.Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
2.Uzupełnienie i wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym
3.Naprawa nawierzchni- łatanie ubytków nawierzchni

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.26.6

Termin realizacji (wymagany): 30-06-2004

Termin realizacji (pozadany): 30-06-2004

Wadium: 4000 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urząd Gminy Krościenko n.D pok.12
Krościenko n.D , Rynek 35
- jak wyżej
- poczta elektroniczna: gmina@kroscienko.nowy.targ.pl
- faksem: 018 2623077
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10 zł

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Janusz Piwoni, tel.: 018 2623077, lok.: 12, w godz.: 8.00:15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Krościenko n.D
Krościenko n.D, Rynek 35 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-05-12 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-05-12 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urząd Gminy Krościenko n.D
Krościenko n.D, Rynek 35 pok.2.

Postepowanie bedzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2004-04-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 207.426,63
Cena najdrozszej: 207.426,63


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
33-310 Nowy Sącz ul.Wiśniowieckiego 138
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 207.426,63
Cena najdrozszej: 207.426,63


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
Regon: 492001410
Wiśniowieckiego 138
33-310 Nowy Sącz
Powiat nowosądecki
Wojewodztwo Małopolskie
Telefon: 018 4482400
Fax: 018 4482499
Adres www:
Adres e-mail: sekr@prdm.com.pl
Cena oferty: 207.426,63 w tym VAT 37.404,80
Zadania: remont nawierzchni dróg gminnych

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl