Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi "Oborzyska" w miejscowo¶ci Kamionka Mała Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Laskowa , 34-602 Laskowa, --- 643 /--, woj. małopolskie , pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Remont drogi "Oborzyska" w miejscowo¶ci Kamionka Mała . (PKWiU: 45.23.1)

Miejsce realizacji: Kamionka Mała.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
roboty budowlane

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.23.1

Termin realizacji (wymagany): 30 czerwca 2004 r.

Termin realizacji (pozadany): 30 czerwca 2004 r.

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 30,50 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 11, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat) .

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-05-06 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-05-06 o godzinie 13:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna) .

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-04-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 55119,60
Cena najdrozszej: -


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o.
Regon: 492003684
Matki Boskiej Bolesnej 87
34-600 Limanowa
Powiat limanowski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 337-23-92
Fax: 018 337-36-72
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 55119,60 zł w tym VAT 9939,60 zł
Zadania:

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl