Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa, --- 643 /-, woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej . (PKWiU: 45.33.1)

Miejsce realizacji: Ujanowice.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
roboty budowlane

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.33.1

Termin realizacji (wymagany): 30 czerwca 2004r.

Termin realizacji (pozadany): 30 czerwca 2004r.

Wadium: 2.000 złotych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 30,50 zł z VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10 , w godz.: 9.00 - 14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-05-06 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-05-06 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-04-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 60429,97
Cena najdrozszej: -


Wygrywajacy: Firma Handlowo - Usługowa "JEDREK" - Henryk Jedrzejek
Regon: 490397940
Laskowa 570
34-602 Laskowa
Powiat limanowski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 333-32-03
Fax: 018 337-08-65
Cena oferty: 60429,97 w tym VAT 10897,21


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl