Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego złotówkowego dla potrzeb Gminy czernicaPowrót

Czernica, dnia 19 kwietnia 2004r.L.dz. 341/ P-01/04


Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica woj. dolno¶l±skie, pow. wrocławski
ogłasza przetarg nieograniczony na
udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego złotówkowego dla potrzeb Gminy Czernica


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji i zamówienia – 12 maja 2004r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- oprocentowanie + marża bankowa – 90%
- jednorazowa prowizja bankowa – 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia / nieodpłatnie / można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego , lokal nr 28 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami- Pani Elżbieta Kalityńska tel. 0713180177 wew. 29 lub w godz. 9.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – lokal nr 28
Termin składania ofert upływa dnia 4 maja 2004r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nast±pi dnia 4 maja 2004r. o godz. 10.10. w siedzibie zamawiaj±cego lokal
nr 19 - sala konferencyjna /

W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniaj±cy warunki dodatkowe:
- spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych
- spełniaj± warunki okre¶lone w SIWZ
- udziel± kredytu krótkoterminowego do dnia 12 maja 2004r.


Data publikacji: 2004-04-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl