Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ADMINISTROWANIE, BIEŻˇCE UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WODOCIˇGU WIEJSKIEGO "UJANOWICE - KOBYŁCZYNA"Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa, --- 643 /--, woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540932, oglasza przetarg nieograniczony na ADMINISTROWANIE, BIEŻˇCE UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WODOCIˇGU WIEJSKIEGO "UJANOWICE - KOBYŁCZYNA". (PKWiU: 41.00.2)

Miejsce realizacji: Kobyłczyna, Ujanowice.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
ADMINISTROWANIE, BIEŻˇCE UTRZYMANIE
I EKSPLOATACJA WODOCIˇGU WIEJSKIEGO „UJANOWICE - KOBYŁCZYNA”


Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 41.00.2

Termin realizacji (wymagany): 3 lata od daty podpisania umowy

Termin realizacji (pozadany): 3 lata od daty podpisania umowy

Wadium: 1000 złotych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ----
- poczta elektroniczna: gmina@laskowa.iap.pl
- faksem: 018 333-30-76
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 30,50 zł ( z VAT)

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Anna Gurgul, Joanna Jędrzejek - Karteczka , e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-76 wewn. 45, lok.: pok. nr 9, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-04-19 o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-04-19 o godzinie 14.30 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj±cy warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-04-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 2,40
Cena najdrozszej: ---


Wygrywajacy: Zakład Usług Komunalnych "Ł±cko"
Regon: 491941707
Górki Zawadzkie 73b
33-300 Nowy S±cz
Telefon: 018 443-93-62
Cena oferty: 2,40 zł za 1 m3 wody dla odbiorcy w tym VAT 0,16 zł © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl