Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w LaskowejPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 60 000 Euro


Gmina Laskowa, 34-602 Laskowa, --- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Laskowej. (PKWiU: 45.22.1)

Miejsce realizacji: Laskowa.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
roboty budowlane

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 45.22.1

Termin realizacji (wymagany): 19.04-19.05.2004

Termin realizacji (pozadany): 19.04-19.05.2004

Wadium: 1.400 złotych (słownie : tysi±c czterysta złotych)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 9
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zł (z VAT)

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Jan Orzeł , e-mail: gmina@laskowa.iap.p, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 10, w godz.: 9.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 3 (sekretariat).

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-04-08 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-04-08 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 17 (sala konferencyjna).

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz:
spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-03-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 64.959,50
Cena najdrozszej: 71.700,00


Wygrywajacy: BUDOWNICTWO OGÓLNE - ST. MARMOL, J. MAMOL
Regon: 492811680
Pilotów 5
33-300 NOWY SˇCZ
Powiat nowos±decki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 4430312
Cena oferty: 64.959,50 w tym VAT 11.714,01 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl