Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie sieci wodoci±gowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Rzuchowskiej 27, 29 i Wygony 1, 2 w DzimierzuPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4300051, fax. (032) 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Wykonanie sieci wodoci±gowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Rzuchowskiej 27, 29 i Wygony 1, 2 w Dzimierzu. (PKWiU: 45.33. )

Miejsce realizacji: Gmina Lyski
Sołectwo Dzimierz.

Rozdzaj zamowienia: roboty budowlane.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
Wykonanie sieci wodoci±gowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Rzuchowskiej 27, 29 i Wygony 1, 2 w Dzimierzu

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: ---

PKWiU: 45.33.

Termin realizacji (wymagany): 30.06.2004

Termin realizacji (pozadany): 30.06.2004

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1 a, pok. nr 10
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Kornelia Siodmok, tel.: (032) 4300051,

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1 a, pok. nr 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-03-26 o godzinie 9:30.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-03-26 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1 a, sala ¶lubów.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
siwz

Data wprowadzenia przetargu: 2004-03-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl