Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych: zadanie 1. ul. Kamionki w Lyskach dł. 1780 mb. zadanie 2. ul. Le¶na w Żytnej dł. 850 mb. Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Gmina Lyski, 44-295 Lyski, Dworcowa 1a , woj. ¦l±skie, pow. Rybnik, tel. (032) 4300051, fax. (032) 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pronet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych: zadanie 1. ul. Kamionki w Lyskach dł. 1780 mb. zadanie 2. ul. Le¶na w Żytnej dł. 850 mb. . (PKWiU: 74.20.1)

Miejsce realizacji: Gmina Lyski.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
---

Dopuszcza sie skladanie ofert czesciowych, liczba zadan: 2.

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 74.20.1

Termin realizacji (wymagany): 30.07.2004

Termin realizacji (pozadany): 30.07.2004

Wadium: -

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 13
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: -
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: -

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Grzegorz Porwoł, tel.: (032) 4300051, lok.: 13, w godz.: 8:00-14:00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004.03.11 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004.03.11 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala ¦lubów.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2004-02-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl