Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy O¶wiecimPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy O¶więcim. (PKWiU: 21.23.10-00.00)

Miejsce realizacji: URZˇD GMINY O¦WIĘCIM.

Rozdzaj zamówienia: dostawa.

Nie dopuszcza sie składania ofert równoważnych.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych

Termin realizacji (wymagany):
31.12.2004

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia można odebrać w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 21
lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktów z oferentami - AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl, tel.: 33 844-18-66 wew. 24, lok.: 21, w godz.: 8:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-03-12 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-03-12 o godzinie 9:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


Data publikacji: 2004-02-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 4
Cena najtanszej: 531,79
Cena najdrozszej: 660,75


Wygrywajacy: F.H.U. "GRAWIT"
Regon: -
Górecka
43-430 SKOCZÓW
Powiat -
Wojewodztwo dolno¶l±skie
Telefon: -
Fax: -
Adres www: -
Adres e-mail: -
Cena oferty: 531,79 w tym VAT 95,89
Zadania: -


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl