Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na bież±ce utrzymanie i konserwacja o¶wietlenia drogowego na terenie gminy O¶więcim w roku 2004Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci powyżej 30 000 Euro

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na bież±ce utrzymanie i konserwację o¶wietlenia drogowego na terenie Gminy O¶więcim w roku 2004. (PKWiU: 31.62.90-00.00)

Miejsce realizacji: TEREN GMINY O¦WIĘCIM.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Nie dopuszcza sie składania ofert równoważnych.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych

Termin realizacji (wymagany):
31.12.2004 ROK

Wadium: 2.500,00 zł, słownie: dwa tysi±ce pięćset złotych 00/100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia można odebrać w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 21
lub za zaliczeniem pocztowym - cena specyfikacji 30,50 zł.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl, tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24, lok.: 21, w godz.: 8:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-03-23 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-03-23 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


Data publikacji: 2004-02-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


PRZETARG UNIEWAŻNIONO


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl