Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a....Powrót


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a, zabudowanej budynkiem wielolokalowym nr 13a, w którym lokale są wyodrębniane sukcesywnie, wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w/w działka stanowi - teren przeznaczony pod adaptację przedszkola – symbol E 4 UO/ stan na dzień 31.12.2002 r. – od 1.01.03 nie obowiązuje/
Przedmiot sprzedaży : wyodrębnione lokale mieszkalne z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym we własności gruntu :

Lokal nr 1, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 43,14 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 17,20 m2, udział w nieruchomości wspólnej 113/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 49 000,00 zł, wadium wynosi 4 900,00 zł, postąpienie 500,00 zł.
Lokal nr 2 , powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 37,89 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 10,70 m2, udział w nieruchomości wspólnej 91/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł, wadium wynosi 4 000,00 zł, postąpienie 500,00 zł.
Lokal nr 3 , powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 32,71 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 8,30 m2, udział w nieruchomości wspólnej 77/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 34 000,00 zł, wadium wynosi 3 400,00 zł, postąpienie 500,00 zł.
Lokal nr 4 , powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 42,34 m2, powierzchnia przynależna – komórka w piwnicy - 12,40 m2, udział w nieruchomości wspólnej 103/1000 części.
Cena wywoławcza wynosi 46 000,00 zł, wadium wynosi 4 600,00 zł, postąpienie 500,00 zł.

Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń. Koszty sprzedaży poniosą nabywcy. Cena płatna jest jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się 18.03. 2004 r. godzina 10.00, w Urzędzie Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 15.03.2004 r. gotówką w PLN na konto Urzędu Miasta Szczawnica nr PKO BP O/Szczawnica 7410203466 0000960200043828. Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi lecz przepada na rzecz miasta Szczawnica.
Lokale można oglądać w dniach od 08.03.04 do 12.03.04 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pok. Nr 12, tel /0-18/ 26222-03 wew.29 w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu.


Burmistrz Miasta
Roman Trojnarski

Data publikacji: 2004-02-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl