Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem nieruchomości stanowiących własnośc komunalną GminyPowrót


Wójt Gminy Laskowa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa z przeznaczeniem pod działalność turystyczno – wypoczynkową:
1) część działki ew. nr 816 o pow. 0,74 ha i 67 m2 położonej w Laskowej zabudowanej budynkiem parterowym , niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej , ściany murowane , strop drewniany , dach wielospadowy pokryty eternitem o powierzchni użytkowej 167,37 m2 , dziewięcioma domkami o konstrukcji drewnianej na fundamencie betonowym z dachem stromym dwuspadowym pokrytym gontem oznaczoną
w ewidencji gruntów obrębu Laskowa w pozycji 1 dla której w Sądzie Rejonowym
w Limanowej w Wydziale Ksiąg V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Nr 26 072.
2) działkę ew. nr 819 o pow. 0,33 ha położoną w Laskowej niezabudowaną oznaczoną
w ewidencji gruntów obrębu Laskowa w pozycji 1 dla której w Sądzie Rejonowym
w Limanowej w Wydziale Ksiąg V Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Nr 26 072.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXVIII/193/01z dnia 27.09.2001 r. roku działki ew. nr 816, 819 znajdują się w terenach usług turystyczno – rekreacyjnych o symbolu A4 UT.
Cena wywoławcza w przetargu pisemnym nieograniczonym wynosi 1000 złotych netto + podatek WAT miesięcznie.
Oferty należy składać na piśmie do dnia 19 marca 2004r. do godz. 15oo
w sekretariacie Urzędu Gminy w zaklejonych kopertach, pokój nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości tj. 500 złotych do dnia 19 marca 2004 r. do godz. 1500 w kasie Urzędu Gminy
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 marca 2004 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 1.
Oferta powinna zawierać:
1) Imię , nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
2) Datę sporządzenia oferty.
3) Wskazania sposobu wykorzystania nieruchomości z uwzględnieniem planowanych nakładów.
4) Proponowaną cenę przez oferenta.
5) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki i bez zastrzeżeń.
Wadium wpłacone przez oferentów , którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę , która wygrała przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 tel. /018/ 3333068 wew. 32.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Data publikacji: 2004-02-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl