Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej ne 25404Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Na „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 25404 Harklowa - Tylmanowa”

Na odcinkach:

1. „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 25404 Harklowa – Tylmanowa odcinek 0+000 – 12+327,5 w Knurowie i Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 900
2. „Zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 25404 Harklowa – Tylmanowa odcinek 12+327,5 – 24+655 w Ochotnicy Górnej i Ochotnicy Dolnej” – otwarcie ofert o godzinie 930


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego : do nabycia w Urzędzie Gminy
p. 10 w cenie 0,00 zł.
Oferty prosimy składać osobno na każde zadanie w zalakowanych kopertach z napisem na kopercie „Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie drogi powiatowej Nr 25404 odcinek ................... ” w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 24 grudnia 2002 r. o godzinie 845
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna dnia 24 grudnia 2002 r. odpowiednio na każde z zadań osobno od godziny 900.

W ofertach należy podawać zryczałtowan± cenę za 1 rok zimowego utrzymania drogi powiatowej (w rozbiciu na netto i brutto)

Materiał do posypywania zapewnia Wykonawca.

Do oferty należy doł±czyć:
· o¶wiadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/
· wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotowego zadania

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie jest wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.
Termin realizacji usługi : 1 styczeń 2003 – 31 grudzień 2006
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferenta :
60 % cena,
40 % ocena techniczna (wykaz sprzętu)
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2002-12-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl