Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką 210/83 w Zaborzu, ul. GrabowaPowrót

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 210/183 o pow. 444 m2 , położonej w Zaborzu przy ulicy Grabowej ( szerokość działki 14,4 m ), wpisanej w KW 28 862 jako własność Gminy Oświęcim

Cena wywoławcza 6.950,- zł

Dla nieruchomości brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, może zostać przeznaczona pod zabudowę po uwzględnieniu przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2004r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

Osoby przystępujące do przetargu winny uiścić wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 12.03.2004r.:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, PKO Bank Polski S.A. Oddział Oświęcim nr rachunku:
89 1020 2384 0000 9102 0011 3894.
- gotówką na wskazane powyżej konto lub w kasie Urzędu Gminy ul. Zamkowa 12 (I piętro )
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel. 842-45-52 wew. 35.

Oświęcim, dnia 18 luty 2004r.

Data publikacji: 2004-02-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Do przetargu na działkę położoną w Zaborzu dopuszczono jednego uczestnika:

1. Kociak Jacek zam. Jawiszowice i Kociak Ewelina zam. Jawiszowice

Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej tj. kwotę: 69,50 zł / słownie: sześćdziesiątdziewięć 50/100 /

W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 7.020 zł ( słownie: siedem tysięcy dwadzieścia złotych) zaoferowaną przez: Państwa Ewelinę i Jacka Kociak i ogłoszono, że .P. Ewelina i Jacek Kociak zostali nabywcą działki nr 210/183 w Zaborzu


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl