Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Obsługa prawna Urzędu Gminy BojszowyPowrót

Ogłoszenie o przetargu
na obsługę prawną Gminy Bojszowy
10.12.2002r.

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną Urzędu Gminy, Rady Gminy i jednostek organizacyjnych: ZEAS, szkół, przedszkola, biblioteki.

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na okres 3 lat tj. od.1.01.2003. do 31.12.2005r.
Cena ofertowa jest ceną umowną na 2003 rok, w następnych latach może być powiększona o wskaźnik inflacji. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i firmy, które spełniają następujące warunki:

1. przedstawią ofertę cenową brutto za obsługę miesięczną „Zamawiającego” ,
2. złożą oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych warunków umowy stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia,
3. w przypadku firm złożą oświadczenia wymagane ustawą o zamówieniach publicznych,
4. złożą oświadczenie o prowadzeniu obsługi prawnej samorządu gminnego przez minimum 10 lat,

Oferty ocenione będą wg następujących kryteriów:

- cena brutto 70% / najniższą cenę brutto x 70% x 100%
cena brutto oferenta /
- ocena doświadczenia zawodowego 30% w skali 1-100 punktów / ilość punktów x 30%/,

Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” 43 – 220 Bojszowy ul. Gaikowa 35 do dnia 30 grudnia br. do godz. 14,00 w kopercie z napisem „Przetarg na obsługę prawną”.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14,30 w siedzibie „Zamawiającego”.
Oferty, które wpłyną pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba odp. za kontakty: Longina Giedwiłło - Sekretarz Gminy tel. (032) 21-89-183 wew. 32

Data publikacji: 2002-12-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 2700 zł/brutto
Cena najdrozszej: 3500 zł/ netto


Mirosław Nosalik


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl