Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjno-kartograficzne w 2004 rokuPowrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTO¦CI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO.


Zamawiaj±cy : Gmina Kamieniec Z±bkowicki
ogłasza przetarg nieograniczony na usługi geodezyjno-kartograficzne ( z wył±czeniem inwestycji) w gminie Kamieniec Z±bkowicki w 2004 r.
Kontakt z oferentami : Matylda Owsińska – insp.Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Urzędu Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ( tel.074/8162-029) w godz. od 8 :00 do 11:00
Termin składania ofert : 27 luty 2003 r. do godz. 9 :00
Termin otwarcia ofert : 27 luty 2003 r. o godz. 10 : 00.
Dokumentację przetargow± można otrzymać w : Urzędzie Gminy w Kamieńcu Z±bkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 11.
W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniaj±cy wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wójt Gminy
Zdzisław Fleszar

Data publikacji: 2004-02-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl