Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na usługi zwi±zane z wycen± nieruchomo¶ci w 2004 rokuPowrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTO¦CI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO.


Zamawiaj±cy : Gmina Kamieniec Z±bkowicki
ogłasza przetarg nieograniczony na usługi zwi±zane z wycen± nieruchomo¶ci na terenie gminy Kamieniec Zabkowicki w 2004 r.
Kontakt z oferentami : Matylda Owsińska – insp. Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Zabkowickim (tel.074/8162-029).
Termin składania ofert : 27 luty 2004 r. do godz. 11 :00.
Dokumentacje przetargow± można otrzymać w : Urzędzie Gminy w Kamieńcu Zabkowickim ul. Z±bkowicka 26, pokój nr 11.
W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniaj±cy wymagania okre¶lone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy
Zdzisław Fleszar

Data publikacji: 2004-02-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl