Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta SzczawnicaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C AO G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony „ na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Szczawnica”.
Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.16, codziennie za wyj±tkiem sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Osob± uprawnion± do udzielania informacji w imieniu Zamawiaj±cego jest Pani Wanda Klimczak tel. (018) 262-22-03 wewn.32
Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10zł + VAT.
Oferty należy składać do dnia 16.03.2004 r do godz. 9-tej
w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2004 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman TrojnarskiData publikacji: 2004-02-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl