Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie obsady kwiatami rabat, donic, koszy oraz bież±ce ich utrzymywanie na terenie miasta SzczawnicaPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony „ na wykonanie obsady kwiatami rabat, donic, koszy oraz bież±ce ich utrzymywanie na terenie miasta Szczawnica”.

Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.16, codziennie za wyj±tkiem sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Osob± uprawnion± do udzielania informacji w imieniu Zamawiaj±cego jest Pani Wanda Klimczak tel. (018) 262-22-03 wewn.32
Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10zł + VAT.
Oferty należy składać do dnia 15.03.2004 r do godz. 14-tej
w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2004 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman TrojnarskiData publikacji: 2004-02-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl