Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 20Powrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2003”
Na trasie:
1. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Jaszcze i Jamne + parkingi w Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 900
2. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Forendówki i Bartoszówka w Ochotnicy Górnej” – otwarcie ofert o godzinie 915
3. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej i Skrodne w Ochotnicy Dolnej” – otwarcie ofert o godzinie 930
4. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Kudowe, Lubańskie w Ochotnicy Dolnej oraz placu przy SP Centrum i UG” – otwarcie ofert o godzinie 945
5. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gorcowe, Kapłony i Rusnaki w Ochotnicy Dolnej oraz placu przy WOK-u” – otwarcie ofert o godzinie 1000
6. „Zimowe utrzymanie drogi gminnej Młynne w Ochotnicy Dolnej” – otwarcie ofert o godzinie 1015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego : do nabycia w Urzędzie Gminy p. 10 w cenie 0,00 zł.
Oferty prosimy składać osobno na każde zadanie w zalakowanych kopertach z napisem na kopercie „Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie dróg gminnych .................” w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Termin składania ofert upływa z dniem 20 grudnia 2002 r. o godzinie 845
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna dnia 20 grudnia 2002 r. odpowiednio na każde z zadań osobno od godziny 900.
W ofertach należy podawać cenę w rozbiciu na netto i brutto za 1 godzinę od¶nieżania oraz 1 godzinę posypywania dróg materiałem, który zapewnia Gmina

Do oferty należy doł±czyć:
 o¶wiadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/
 wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotowego zadania

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie jest wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.
Termin realizacji usługi : 1 styczeń 2003 – 31 grudzień 2003
Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferenta :
60 % cena, (cena od¶nieżania – najniższa max 80% + cena posypywania najniższa max 20%)
40 % ocena techniczna (wykaz sprzętu)
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2002-12-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl