Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy O¶więcimPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji z terenu Gminy O¶wiecim. (PKWiU: 74.20.5)

Miejsce realizacji: TEREN GMINY O¦WIĘCIM.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Nie dopuszcza sie składania ofert równoważnych.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych

Termin realizacji (wymagany):
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2004 ROK

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia można odebrać w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 21
lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktów z oferentami - AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl, tel.: 33 844-18-66 wew. 24, lok.: 21, w godz.: 8:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21 - II piętro.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-02-20 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-02-20 o godzinie 9:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Data wprowadzenia przetargu: 2004-02-02

Data publikacji: 2004-02-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


PRZETARG UNIEWAŻNIONO Z POWODU:
- w postępowaniu w trybie innym niż tryb zamowienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl