Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dostawa oleju opałowegoPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Zapytanie o cenę
na dostawę oleju opałowego na potrzeby
Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz szkół i WOK z terenu gminy Ochotnica Dolna


Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 11 luty 2004 r. o godzinie 945
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 11 lutego 2004 r. o godzinie 1000

Termin dostaw: rok 2004 r.

W ofercie należy podać cenę w rozbiciu na netto i brutto za 1 litr oleju opałowego dostarczonego na miejsce tankowania.

W postępowaniu mog± brać udział dostawcy posiadaj±cy stosowny sprzęt (z licznikami) oraz atesty i ¶wiadectwa jako¶ci na dostarczny olej opałowy.

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2004-02-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl