Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy O¶więcim w roku 2004Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, e-mail: gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy O¶więcim w roku 2004. (PKWiU: 74.20.7)

Miejsce realizacji: TEREN GMINY O¦WIĘCIM.

Rozdzaj zamówienia: usługi.

Nie dopuszcza sie składania ofert równoważnych.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych

Termin realizacji (wymagany):
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2004 ROK

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia można odebrać w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 21
lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawniony do kontaktów z oferentami - AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl, tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24, lok.: 21, w godz.: 8:00 - 14:00.

Oferty nalezy skladać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2004-02-12 o godzinie 9:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2004-02-12 o godzinie 9:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Data wprowadzenia przetargu: 2004-01-22

Data publikacji: 2004-01-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 1.542,00
Cena najdrozszej: 3.136,00


Wygrywajacy: Biuro Usług Geodezyjnych s.c. "GEORYS"
Regon: -
Rynek Główny
32-600 O¶więcim
Powiat o¶wiecimski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 33 844-12-24
Fax: -
Adres www: -
Adres e-mail: -
Cena oferty: 1.542,00 w tym VAT 100,90
Zadania: -

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl