Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podci¶nieniowej dla miejscowo¶ci Bojszowy Nowe, ¦wierczyniec i dzielnicy D±browa w Gminie BojszowyPowrót

Gmina Bojszowy ogłasza przetarg na wykonanie robót – Wykonanie ruroci±gów podci¶nieniowych PE Ø225 – 973 mb, Ø160 – 1350mb, Ø125 – 1423mb, Ø110 – 1350mb, Ø90 – 147mb. Wykonanie przykanalików PCW Ø160 - 4525mb i 129szt. Montaż studni podci¶nieniowych 38szt. Zadanie jest współfinansowane ze ¶rodków Programu Unii Europejskiej SAPARD

Niniejszy przetarg jest objęty klauzul± zawieszaj±c±, dotycz±c± zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedur± przetargow±, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejsz± klauzul± nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy pokój nr 7 w godz. 900 do 1500
tel. (32) 2189366, fax (32)2189071, e-mail wojt_bojszowy@pro.onet.pl
Termin składania ofert: godzina 15:00 czasu lokalnego, 22-03-2004r.Data publikacji: 2004-01-19
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl