Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa pompowni nr P-3 dla kanalizacji podci¶nieniowo - ci¶nieniowej oraz czę¶ci zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podci¶nieniowej dla miejscowo¶ci Bojszowy Nowe w Gminie BojszowyPowrót

Gmina Bojszowy ogłasza przetarg na wykonanie robót – Budowa i wyposażenie stacji podci¶nieniowej P-3. Wykonanie ruroci±gów podci¶nieniowych PE Ø225 – 400mb, Ø160 – 854mb, Ø125 – 2004mb, Ø110 – 1084mb, Ø90 – 70mb. Wykonanie przykanalików PCW Ø160 - 4146mb i 126szt. Montaż studni podci¶nieniowych 39szt. Zadanie jest współfinansowane ze ¶rodków Programu Unii Europejskiej SAPARD

Niniejszy przetarg jest objęty klauzul± zawieszaj±c±, dotycz±c± zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedur± przetargow±, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejsz± klauzul± nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie zamawiaj±cego : Urz±d Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy pokój nr 7 w godz. 900 do 1500
tel. (32) 2189366, fax (32)2189071, e-mail wojt_bojszowy@pro.onet.pl

Termin składania ofert: godzina 15:00 czasu lokalnego, 22-03-2004r.Data publikacji: 2004-01-19
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl