Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kanalizacji ¶ciekowej i oczyszczalni ¶cieków dla gminy Łabowa" (PKWiU:45.21.41)Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM
o szacunkowej warto¶ci powyżej 30 000 euro

Wójt Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 37, woj. małopolskie, pow. nowos±decki, tel. 018 4711227, fax 018 4711266, www.labowa.iap.pl, e-mail: gmina@labowa.iap.pl, ogłasza przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa kanalizacji ¶ciekowej i oczyszczalni ¶cieków dla gminy Łabowa".(PKWiU: 45.21.41)

Miejsce realizacji: Gmina Łabowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2007.03.30.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego, lok.: Urz±d Gminy Łabowa, pok. 9, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Kazimiera Juszyńska, e-mail: gmina@labowa.iap.pl, tel. 018 4711266, lok. Urz±d Gminy, pok. 9, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. Urz±d Gminy Łabowa, pok. sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2004 o godzinie 09:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Data publikacji: 2004-01-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl