Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w TylmanowejPowrótWójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na „Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej”
na trasie:
Tylmanowa Rzeka – Gimnazjum
os. Kłodne – Gimnazjum
os. Stachówka – Szkoła Podstawowa.

Wykaz ilo¶ci uczniów dowożonych na każdej z tras znajduje się w Urzędzie Gminy p. nr 10

Oferty prosimy składać w zalakowanych kopertach z napisem na kopercie „Przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci o Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej” w Sekretariacie Urzędu Gminy p. nr 17.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 grudnia 2003 r. do godz. 8,45
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna dnia 30 grudnia 2003 r. o godzinie 9,00
W ofertach należy podawać cenę brutto za 1 dzień dowożenia

Do oferty należy doł±czyć: kopię prawa jazdy, koncesji, aktualnych badań technicznych samochodów, polisy ubezpieczeniowej oraz o¶wiadczenie o w trybie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych / tj. o¶wiadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ i inne dokumenty

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO protesty i odwołania nie będ± uwzględniane.

Termin realizacji usługi : styczeń 2004 - czerwiec 2004 r.

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru oferenta : 60 % cena, 40 % ocena techniczna

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codzienni w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-12-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl