Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do Gimnazjum w NiedĽwiedziuPowrót

Ogłoszenie o przetargu

Gmina NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233 tel/fax (018) 33 17 002, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na usługi przewozowe uczniów z terenu gminy do gimnazjum w NiedĽwiedziu, kategoria PKWiU 71.22.3.

Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2006 r.

Osob± uprawnion± do kontaktu z oferentami i wydawania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 do 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ, I piętro, sekretariat-pokój nr 9, do dnia 29.12.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych kopertach z napisem: - "Oferta - dowóz uczniów do gimnazjum" .

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury - parter / w dniu 29.12. 2003 r. o godzinie 9,10.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust1 spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2.oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 100 %


Data publikacji: 2003-12-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3,50 złotych za kilometr przewozu
Cena najdrozszej: 4,00 złotych za kilometr przewozu


Transport Osobowy Stanisław Stróżak
Poręba Wielka 261, 34-735 NiedĽwiedĽ
tel. ()18) 3317234
Cena wybranej oferty wynosi 3,50 złotych za kilometr przewozu w tym podatek VAT w kwocie 0,23 złotych.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl