Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ZADAŃ W LATACH 2004/2008 PRZY UDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICHPowrót

OGŁOSZENIE

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza nabór ofert na przygotowanie i realizację zadań niżej wymienionych w latach 2004 / 2008 przy udziale Funduszy Europejskich ( akcesyjnych ).
Wartość oferty winna być określona procentowo w stosunku do wartości inwestycji dla każdego z poniższych punktów oddzielnie.

Zadania:

1/ Odbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim – III etap łącznik wraz z rozbudową infrastruktury ( gmina posiada projekt oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü analizy oraz dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem wymogów UE,
ü wniosku o dotację i doprowadzenia do podpisania umowy o dotacji,
ü przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.


2/ Wodociąg gminny – Ożary ( gmina posiada projekt techniczny oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü studium wykonalności
ü oceny oddziaływania na środowisko,
ü analizy oraz dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem wymogów UE,
ü wniosku o dotację i doprowadzenia do podpisania umowy o dotacji,
ü przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.


3/ Wodociąg gminny – Doboszowice ( gmina posiada projekt techniczny oraz aktualne pozwolenie na budowę).
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü studium wykonalności,
ü ocena oddziaływania na środowisko,
ü analizy pod kątem dokonania ewentualnych zmian w posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem wymogów UE,
ü wniosku o dotację doprowadzenia do podpisania umowy o dotację,
ü przygotowania i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.

4/ Dobudowa części dydaktycznej do istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.
Oferta powinna obejmować koszt wykonania:
ü opracowanie koncepcji dobudowy,
ü założenia techniczno – ekonomiczne,
ü wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę pod kątem EU,
ü wniosku o dotację doprowadzenia do podpisania umowy o dotację,

ü przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo zgodnie z wymogami UE.

Pisemne oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26 w terminie do dnia 31 stycznia 2004 roku z podaniem „ Oferta na lata 2004/2010”.
Złożone oferty będą umieszczone w bazie danych Urzędu Gminy przy ewentualnych zawiadomieniach o organizowanych przetargach lub innych procedurach wyłaniania wykonawców.
Wszystkie opracowania muszą być zgodne z wymogami Funduszy UE.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim tel.074/8162-020 lub 074/8162-026.


Data publikacji: 2003-12-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl