Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Na dostawę materiałów biurowych na rok 2004 dla potrzeb Urzędu MiastaPowrót

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza przetarg nieograniczony „ na dostawę materiałów biurowych na rok 2004 dla potrzeb Urzędu Miasta”.
Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.8, codziennie za wyj±tkiem sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Osob± uprawnion± do udzielania informacji w imieniu Zamawiaj±cego jest Pani Anna Niezgoda tel. (018) 262-22-03 wew.22
Oferty należy składać do dnia 30.12.2003 r do godz. 9-tej w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2003 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2003-12-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl