Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Obsługa komunikacyjna dla Gminy Bojszowy na lata 2003-2006, Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wójt Gminy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, woj. śląskie, pow. bieruńsko - lędziński, tel. 032 2189366, 2189183, fax 032 218902003-12-71, www.bojszowy.pl, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę komunikacyjną dla Gminy Bojszowy na lata 2003-2006, obejmująca ok. 700 000 wozo km rocznie wg ustalonych rozkładów jazdy ew tym płatne 280 000 wozo-km w granicach administracyjnych gminy.(PKWiU: 60.21.0)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2004-2006.
Termin realizacji (pożądany) - 2004-2006.
Wadium - 10 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z wojt_bojszowy@pro.onet.pl lub faksem nr 032 2189071.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Bronisław Jasiński, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. 032 2189366, w godz. w godzinach urzędowania.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2003 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.Data publikacji: 2003-12-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 499.991,51 zł
Cena najdrozszej: 726956,75 zł


PKSiS Oświęcim S.A.
ul. Więźniów Oświęcimia 15
32-600 Oświęcim

Cena ofertowa - 499.991,51 zł
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 499.991,51 zł
Cena najdrozszej: 726956,75 zł


PKSiS Oświęcim S.A.
ul. Więźniów Oświęcimia 15
32-600 Oświęcim

Cena ofertowa - 499.991,51 zł
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 499.991,51 zł
Cena najdrozszej: 726.956,75 zł


PKSiS Oświęcim

32-600 Oświęcim
ul. Więźniów Oświęcimia 15


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl