Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wybór banku prowadz±cego obsługę bankow± budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych GminyPowrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


GMINA LYSKI, 44-295 LYSKI, DWORCOWA 1a /---, woj. ¦LˇSKIE, pow. RYBNICKI, tel. (032) 4300401, fax. 4300031, lyski.iap.pl, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, REGON: 000545219, oglasza przetarg nieograniczony na Wybór banku prowadz±cego obsługę bankow± budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy. (PKWiU: 65.12.1)

Miejsce realizacji: GMINA LYSKI.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
---

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: ---

PN (lub ISO): ---

PKWiU: 65.12.1

Termin realizacji (wymagany): 01.01.2004r. - 31.12.2006r.

Termin realizacji (pozadany): 01.01.2004r. - 31.12.2006r.

Wadium: ---

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -75 %
opłacalno¶ć ekonomiczna -25 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: Urz±d Gminy Lyski ul. Dworcowa 1a pok. nr 24
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 10,00 + 22% VAT

Uprawniony do kontaktow z oferentami - JADWIGA DUDA, e-mail: lyski.ug@pro.onet.pl, tel.: (032) 4300401 wew.124, lok.: pok. nr 24, w godz.: 7.00 - 15.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Urz±d Gminy Lyski ul. Dworcowa 1a pok. nr 12.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003.12.19 o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003.12.19 o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiajacego, lok. URZˇD GMINY LYSKI UL. DWORCOWA 1A
SALA ¦LUBÓW.

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
SIWZ

Data wprowadzenia przetargu: 2003-12-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl