Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczonyPowrót

Stosownie do postanowienia art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo¶ciami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543)WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

ogłasza I przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomo¶ci stanowi±cej własno¶ć Gminy Międzyrzec Podlaski położonej we wsi RogoĽnica

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:"poczta, o¶rodek zdrowia, adaptacja stanu istniej±cego z możliwo¶ci± rozbudowy."
Działki położone we wsi RogoĽnica posiadaj± założon± księgę wieczyst± KW Nr 49 821 oznaczone numerami:

1) dz. nr 6/1 i 6/29 o pow. 0,34 ha - cena wywoławcza - 55.700, -zł

2) dz. nr 6/31 o pow. 0,16 ha - cena wywoławcza - 10.800, -zł

3) dz. nr 6/34 o pow. 0,14 ha - cena wywoławcza - 9.270, -zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2003 roku (pi±tek) o godz. 10:00 w sali nr 6 Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej bależy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, najpóĽniej na godzinę przed przetargiem tj. do godz. 9:00

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrała przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy w pok. nr 16 lub telefonicznie (083)371-24-96 w.27

Data publikacji: 2003-10-22
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl