Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
na wykonanie sieci przył±cza wodoci±gowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w SzczawnicyPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza II przetarg nieograniczony „na wykonanie sieci przył±cza wodoci±gowego i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Romów przy ul. Szlachtowskiej w Szczawnicy”.
Materiały do przetargu można odbierać w Urzędzie Miasta Szczawnica ul.Szalaya 103 pok.nr.16, codziennie za wyj±tkiem sobót w godzinach od 8-ej do 14-tej.
Osob± uprawnion± do udzielania informacji w imieniu Zamawiaj±cego jest Pani Urszula Korus tel.262-22-03 wewn.30
Oferty należy składać do dnia 23.10.2003 r do godz. 9-tej w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2003 r
o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr16


Burmistrz Miasta
mgr Roman Trojnarski


Data publikacji: 2003-10-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl