Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna - Mordarka Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urz±d Gminy, 34-602 Laskowa, --- 643 , woj. małopolskie, pow. limanowski, tel. 018 333-30-68, fax. 018 333-30-76, www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, REGON: 000540392, oglasza przetarg nieograniczony na Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna - Mordarka . (PKWiU: 90.00.3)

Miejsce realizacji: Jaworzna .

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
zimowe utrzymanie drogi gminnej

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

PKWiU: 90.00.3

Termin realizacji (wymagany): 30 marca 2004r.

Termin realizacji (pozadany): 30 marca 2004r.

Wadium: 0,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -100 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: pok. nr 11
- ---
- poczta elektroniczna: ---
- faksem: ---
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 12,20 zł (z VAT)

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marek Greń, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl, tel.: 018 333-30-68, lok.: pok. nr 11, w godz.: 9.00:14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. pok nr 1.

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-10-15 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-10-15 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. pok. nr 5 .

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Data wprowadzenia przetargu: 2003-10-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Przetarg unieważniono na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 - w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegaj±ce odrzuceniu.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl