Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg - Rejon IIPowrót

Bojszowy, dnia 30.09.2003r.OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, tel./fax ( 032) 2189366, 2189071
ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II:
Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze.


1. Zamówienie obejmuje:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II: Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze,
-wykaz ulic w zał±czeniu.

2.Termin realizacji zamówienia:
- sezon zimowy 2003/2004 od ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg do momentu jej zakończenia.
3.O udzielenie niniejszego zamówienia mog± się ubiegać osoby fizyczne i prawne, które:
- złoż± o¶wiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych ( wzór o¶wiadczenia w zał±czeniu),
- zaoferuj± termin płatno¶ci minimum 30 dni,
.
4.Każdy oferent może złożyć tylko jedn± ofertę.
5.O wyborze oferty decyduje w 100% cena brutto za jedn± godzinę pracy wraz ze sprzętem.

6.Oferta winna zawierać:
- stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz ze sprzętem,
- deklarację przyjęcia i magazynowania powierzonych przez Urz±d Gminy materiałów do posypywania dróg.

7.Oferta nie może zawierać dodatkowych bonusów, upustów itp. które winny być uwzględnione w oferowanej cenie brutto.
8.Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami – Wojciech Boruciński
tel. 2189366 od poniedziałku do pi±tku w godz.9 -12
9.Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego .
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin składania ofert upływa z dniem 23.10.2003r.ogodz.14.
Otwarcie ofert nast±pi dnia 23.10.2003r.o godz.14,30 w siedzibie zamawiaj±cego.O¶wiadczenie oraz wykaz ulic można znaleĽć w BIP-ie w dziale PrzetargiData publikacji: 2003-10-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 70 zł brutto /1 h pracy wraz ze sprzętem
Cena najdrozszej: 75 zł brutto /1 h pracy wraz ze sprzętem


RSP Bojszowy


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl